Konverteringsoptimering

Oavsett vad för syfte man har med sin webbplats är det viktigt att definiera vad man vill uppnå. Inom ehandel eller tjänstesektor kan en skarp beställning vara en konvertering. Det handlar dock inte alltid om att besökaren skall köpa någonting. En konvertering kan lika väl handla om att besökare skall anmäla sig som prenumerant till gratis nyhetsutskick, eller följa en specifik länk till en annan sida. När man jobbar med SEO och försöker nå högre positioner i sökresultaten, är det viktigt att också se på konverteringsoptimering av webbplatsen. Genom annonsering kan man ”köpa trafik” men om det inte blir någon kundkonvertering dränerar man finanserna.

Besök denna sida för information om konverteringsoptimering samt andra tjänster.

Definiera mål för konvertering

Inom internetmarknadsföring är det ingenting som är helt isolerat från någonting annat. On page optimering krävs för att man skall få ut full effekt av sitt arbete off page, samtidigt som sökordsanalys och konvertering bör vävas samman. En webbplats behöver inte begränsa sig till ett par olika konverteringsmål. Tvärtom kan man med fördel nå olika mål beroende på vad för landningssida som avses. Genom att tidigt i arbetet definiera vad man vill uppnå på de olika landningssidorna, kan man undvika intern konkurrens vilket hämmar effekten av insatserna som utförts.

En snabb och något förenklad definition av vad en konvertering innebär, är en aktivitet som tar besökaren till nästa steg. I vissa fall handlar det om att de skall lämna sina uppgifter för att kontaktas. I andra fall är det skarp beställning eller genomförande av ett test som behövs. Allt utgår ifrån vilken strategi företaget har utarbetat för sin webbsida. Varje mål skall sedan utförligt följas upp. Någonting som är en stor fördel när det gäller konverteringar, är att man hela tiden kan justera sitt arbete för att bättre nå målet. Det är en flexibel taktik som snabbt bör kunna förändras.

Google Analytics är kanske det verktyg som används flitigast av webbadministratörer. Här kan man följa besök från det att de kommer in till webbplatsen och tills de går vidare någon annanstans. Kanske är det en viss länk eller bild som drar till sig uppmärksamhet? Kanske går det att förenkla steget att gå vidare till en kontakt? Oavsett vad man är ute efter kan man hitta svar på hur man kan tänkas gå vidare genom att analysera de siffror man får genom detta verktyg.

Aron Eriksson
Senaste inläggen av Aron Eriksson (se alla)