Så sätts det guldpris som du erbjuds av din guldhandlare

När du gör affärer med guld är det viktigt att du förstår det guldpris som gäller för respektive affär. Priset kan nämligen skilja sig åt beroende på om du köper eller säljer gyllene föremål. Guldhandlarna har ett sätt att beräkna priset när du säljer guldsmycken eller köper guldtackor. I denna artikel avslöjar vi hur de bestämmer sig för vilket pris du ska erbjudas vid respektive affär.

Guldhandlarens guldpris varierar lite grann

När du köper eller säljer guld bestäms priset vanligtvis på följande sätt:

  • Guldhandlaren köper ditt guld till en rabatt. När du säljer guld till en guldhandlare sätter denna aktör ett guldpris utifrån flera olika faktorer. En av de variabler som tas med i beräkningen är vilket pris guldet är värt på den öppna marknaden. Sedan justeras priset ner en aning så att guldhandlaren får en viss rabatt eller prutmån. Detta för att ta hänsyn till driftskostnaderna och ge utrymme för en vinst vid en vidareförsäljning av guldet.
  • Guldets form och renhet är viktiga variabler. En annan faktor som guldhandlaren tar hänsyn till är vilken typ av guld du vill sälja. Några exempel på populära former av ädelmetallen är smycken, mynt och guldtackor. Även guldets renhet samt den aktuella efterfrågan på det föremål som du säljer tas hänsyn till.
  • Guldhandlaren säljer guldet med vinst. När en guldhandlare säljer guld till dig eller någon annan kund görs beräkningen på ett lite annorlunda sätt. Nu tar guldhandlaren hänsyn till det aktuella guldpris som gäller på den öppna världsmarknaden. Sedan justeras detta pris uppåt en aning för att täcka guldhandlarens kostnader samt möjliggöra en viss vinstmarginal. Även i detta fall är guldets renhet och efterfrågan på marknaden två faktorer som tas med i beräkningen.

Därför skiljer sig priset beroende på om du köper eller säljer

Guldhandlaren ger dig olika priser på guld beroende på om du köper eller säljer guldföremål. Det är skillnaden mellan dessa bägge priser som gör det möjligt för guldhandlaren att göra en vinst på sina affärer. Vinsten ska täcka driftskostnader såsom lokalhyra, löner och liknande, vilket är anledningen till denna skillnad.

Aron Eriksson
Senaste inläggen av Aron Eriksson (se alla)