Fördelar med att placera i fonder

Fördelar med att placera i fonder

En fond är i grund och botten en portfölj som innehåller aktier och obligationer. Den kan innehålla allt från ett fåtal värdepapper inom en viss sektor till flera hundra värdepapper inom en mer generell kategori.

Professionell förvaltning och låg tröskel

Det finns betydande fördelar med att investera i fonder. En stor fördel med fonder är att en fond förvaltas av ett proffs på området. Det är förvaltaren som förvaltar hela aktieportföljen, vilket innebär att du inte behöver hålla ständig koll på din portfölj och dess uppbyggnad, eller köpa och sälja värdepapper. Du behöver bara investera dina pengar i fonden och låtar förvaltningen av fonden skötas av en yrkesman som gör detta på heltid.

Den professionella förvaltning du får när du placerar i en fond för oss in på nästa fördel. När du placerar i en fond behöver du inte ha den kunskap som krävs för att förvalta en egen aktieportfölj. De allra flera aktiesparare åstadkommer en avkastning som är sämre än snittet på marknaden som helhet. De flesta av oss saknar den kompetens som krävs för att förvalta en aktieportfölj på bästa sätt, vilket gör att du sannolikt kommer göra stora förluster snarare än stora vinster om du väljer detta investeringsalternativ. Därför bör du spara i fonder.

God riskspridning och låga kostnader

En annan fördel med fonder är riskspridningen. Genom att investera i en fond kan du fördela dina pengar över dussintals eller hundratals värdepapper, även om du bara investerar ett mindre belopp. Denna riskspridning skulle du aldrig kunna åstadkomma med en egen aktieportfölj, såvida du inte har miljontals kronor att placera.

Kostnaden är en annan fördel som talar för fonder. När du investerar i en fond behöver du inte ensam stå för kommissionen, vilket är fallet när du handlar aktier på egen hand. Eftersom provisionskostnaderna fördelas över alla andelar i fonden blir dessa kostnader försvinnande låga.

Ett bra val för dig som vill börja spara i en fond är att välja en bra globalfond. Advisor Världen är en spännande globalfond från det svenska fondbolaget Advisor. Vid behov kan förvaltaren tillfälligt öka exponeringen mot marknaden med upp till 160 procent, vilket ger goda möjligheter till en hög avkastning.

Agnes Gustafsson
Senaste inläggen av Agnes Gustafsson (se alla)