Fonderna hos Advisor fondförvaltning

Advisor fondförvaltning har som främsta affärsidé att förvalta deras kunders PPM-fonder. Efter några år på marknaden valde de även att starta upp två egna fonder. Sedan dess är alltid kundernas PPM-innehav till viss del dessa fonder. Detta gör att Advisor skapat en differentiering och möjlighet till snabba förändringar i investeringarna. Genom egna fonder kan de göra direkt aktieförändringar medan de i investeringar i andra fonder får förlita sig på fondbyten. De två fonderna som Advisor förvaltar skiljer sig på ett flertal punkter:

Advisor Världen

Detta är en aktiefond som är ”dagshandlad”. Det betyder att kursen på fonden sätts efter börsens stängning och att man därmed köper till den kurs som då räknas ut. Precis som namnet avslöjar sker investeringarna globalt utan att ha något fokus på en speciell geografisk del. Man har valt att sätta gränsen för investeringar till 130/30 vilket betyder att det är en så kallad 130/30-fond. Det betyder att gränsen för att öka investeringar mot en viss marknad kan ske upp till 160%. Någon hänsyn till enskilda aktiernas totala vikt mot index behöver inte ske utan fokus är istället avkastning och att följa resterande regler kring investeringarna.
De som har sin PPM-förvaltning via Advisor investerar automatiskt i denna fond. En annan väg att investera i fonden är att köpa fonder via Fondmarknaden alternativt Nordnet. Detta eftersom dessa två fondtorg har samarbete med Advisor och därmed erbjuder deras fonder.

Advisor Multihedge

Advisor Multihedge är en fond-i-fond. Med det menas att denna fond består av delar av andra fonder. Medan Advisor Världen investerar i aktier är det alltså fonder som man investerar i med denna fond.
Främst är det fonder inom Europa som man valt att investera i men det finns ingen regel som säger att man inte får se utanför Europas gränser i jakten på intressanta hedgefonder. I grunden ska det vara mellan 15 och 25 fonder i innehavet. Det finns även en regel på att en fond inte får övergå 10% av fondens hela innehav.
Tanken är att investera brett för att därigenom nå en så låg korrelation som möjligt. Därmed väljer man hedgefonder som är aktiva inom helt olika branscher. I likhet med Advisor Världen kan denna fond handlas via Nordnet och Fondmarknaden.

Eugén Bergqvist
Senaste inläggen av Eugén Bergqvist (se alla)