Luftrenare med ozon

Ozon används för en rad olika saker i samhället. Till exempel används det av pappersindustrin för att bleka papper och av matproducenter till att få bort rester av bekämpningsmedel från frukt och grönt. På senare tid har ozon blivit populärt att använda som luftrenare. Det attackerar källan till föroreningen i luften och kan effektivt behandla ett utrymme med dålig lukt.

Hur luftrening med ozon skiljer sig mot vanliga luftrenare

Hur ”vanliga” luftrenare fungerar exakt kan givetvis variera. Gemensamt för de flesta av dem är dock att de är utrustade med ett filter som renar luften som färdas igenom renaren. Det här skiljer sig väsentligt mot ozon luftrenare, som istället fyller upp ett utrymme med molekyler som reagerar med föroreningarna.

”Rengöringsmetoden” gör att en luftrenare med ozon enbart behöver användas vid ett, eller ett par, enstaka tillfällen. En renare med filter behöver dock användas regelbundet för att utrymmet ska vara fräscht att vistas i.

Är det säkert?

Gasen är känd för att fylla en mycket viktig funktion i atmosfären – att skydda jorden från farlig strålning. När det är marknära är det dock inte lika nyttigt för människor och djur. Med det sagt, så är en luftrenare med ozon tryggt att använda, givet att man följer instruktionerna och hanterar den på rätt sätt.

Till exempel är det viktigt att man ser till att täta rummet eller utrymmet där behandlingen görs. Tejp kan användas för att se till att dörr- och fönsterspringor är helt täta innan saneringen påbörjas. Känner man den distinkta doften av gasen i ett annat rum är det ett tecken på att tätningen bör förbättras. Gasen är kraftigt oxiderande och kan vara retande för slemhinnor och ögon.

Kan rengöra många olika typer av utrymmen

En luftrenare med ozon kan användas för att behandla många olika typer av utrymmen. Till exempel:

  • Husvagn. Luften i en husvagn blir lätt fuktig och instängd. Med behandling kan dålig lukt som satt sig i klädsel och inredning effektivt elimineras.
  • Bostaden. Dålig lukt som satt sig i möbler och textilier kan behandlas med luftrenare.
  • Vinden. I träbjälklaget är det inte ovanligt att dålig lukt sätter sig.
  • Källare och krypgrund. Här är det ofta fuktigt och instängt, vilket bäddar för en högre risk för jobbiga dofter.
  • Båt. Mögel är tyvärr ganska vanligt i båtar, vilket kan lukta illa.
Ivar Hermansson
Senaste inläggen av Ivar Hermansson (se alla)